Breastfeeding woman

Menywod sy’n bwydo ar y fron yn y gwaith

Sut i helpu i sicrhau diogelwch, preifatrwydd, urddas a thegwch i fenywod sy'n bwydo ar y fron ar ôl dychwelyd i'r gwaith ar ôl absenoldeb mamolaeth.

Breastfeeding women at work (English)

Mae llawer o fenywod sy'n dychwelyd i'r gwaith o absenoldeb mamolaeth yn dal i fwydo ar y fron. Rydym am weld asesiadau risg bwydo ar y fron, addasiadau hyblyg i drefniadau gweithio, cyfleusterau addas ar gyfer gorffwyso i fwydo ar y fron neu dynnu llaeth a chyfnodau egwyl dynodedig gyda thâl i fwydo ar y fron. Mae’r trefniadau hyn yn cael eu croesawu mewn rhai ysgolion a cholegau, ond nid ydynt yn arferol. 

Mae gormod o fenywod sy'n bwydo ar y fron yn wynebu triniaeth ddiraddiol a bychanol yn y gwaith.

Back to top