Contacts

Croeso / Welcome

Dewisiwch y linc YMA ar gyfer mynediad i'r tudalen Gangen Powys am fwy o wybodaeth a newyddion am y Gangen Powys o'r NEU 

Select HERE to enter the Branch Page for news, contact information for the Powys Branch of the NEU.

 

Ffurf eraill i cael cymorth / Other ways to find support

Gallwch gysylltu â swyddfa NEU Cymru trwy ffonio 029 2049 1818 neu ddefnyddio'r ffurflen gyswllt e-bost. Os oes angen i chi siarad ag aelod-gynghorydd, ffoniwch AdviceLine ar 0345 811 8111 neu defnyddiwch y ffurflen - email contact form. /

You can contact the NEU Cymru office by calling 029 2049 1818 or use the email contact form. If you need to speak to a member adviser, call AdviceLine on 0345 811 8111 or use the email contact form.