Adran Powys Branch - Maesyfed, Sir Drefaldwyn a Brecon / Radnor, Montgomeryshire and Brecon Districts
Contacts

Croeso / Welcome

Croeso i dudalen we Adran Powys. Defnyddiwch y wybodaeth gyswllt ar y dudalen hon i gysylltu am waith achos, cyfarfodydd a hyfforddiant lleol, cynhadledd flynyddol a materion eraill. 

Welcome to the Radnor, Montgomeryshire and Breconshire District web page. Use the contact information on this page to get in touch about casework, local meetings and training, annual conference and other issues.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dewislen / Menu

Newyddion / News

Gwefan NEU Cymru / NEU Cymru Site

Mewngyfnodi Cyfarfodydd ar-lein - Online Meetings login

Dogfennau / Documents 

Twitter NEU Powys / Neu Powys Twitter

Ymuno grwp "Microsoft Teams" / Join the Microsoft Teams Group

Cofnodion Cyfarfodydd / Minutes of meeting

Tudalen Facebook NEU Powys / NEU Powys Facebook Page

Twitter NEU Cymru / NEU Cymru Twitter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ffurf eraill i cael cymorth / Other ways to find support

Gallwch gysylltu â swyddfa NEU Cymru trwy ffonio 029 2049 1818 neu ddefnyddio'r ffurflen gyswllt e-bost. Os oes angen i chi siarad ag aelod-gynghorydd, ffoniwch AdviceLine ar 0345 811 8111 neu defnyddiwch y ffurflen - email contact form. /

You can contact the NEU Cymru office by calling 029 2049 1818 or use the email contact form. If you need to speak to a member adviser, call AdviceLine on 0345 811 8111 or use the email contact form.

Recommended Reading